Metanoia Evoliana Proč bojujeme Arktos Podmínky O nás Edice Umění číst Tisky Antik

Právě vyšlo

Právě vyšlo

G. Locchi

Podstata fašismu

 

Vyšlo jinde

Vyšlo jinde

Rudolf Jičín

Kladivo...

Objednávejte na:

nsbkp@seznam.cz

Michail L. Gasparov

Nástin dějin evrop. verše

Oswald Spengler 

Zánik Západu...

 L. N. Gumiljov

Od Rusi k Rusku 

Evoliana

 

Julius Evola

 

Árijská nauka...

 

2017, 68 str., brož

 

Rozebráno 

 

Dotisk se tenčí!

 

"Kniha magická…“

 

 

 

Vzhledem ke stále se vyskytujícím nejasnostem ohledně slova „árijský“ zde chceme zdůraznit, že Autor používá tohoto přívlastku především v jeho duchovním významu probuzeného, bdělého, „znovuzrozeného“ jedince, tj. dvojrozence (k tomu viz např. Manuův zákoník). Teprve poté přicházejí na řadu další původní významy slova arija: 1) příslušný k vyšší kastě (v aristokratickém významu); 2) příslušník dobyvatelského národa (v rasovém významu); 3) přímo jednající (ve smyslu stylu života). Tedy k obsahům (jako jsou: svatý, vysoký, ušlechtilý, vznešený, jemný), které jsou s prvním vzájemně podmíněny či z něj vyplývají. K tomu srv. pozn. 13 na str. 46 „Árijské nauky“ (a také str. 40 nahoře).

Úplně vedlejší jsou zde pak někdejší moderní, vědecké významy slova „árijský“ coby A) jazykovědného pojmu (ve smyslu „indogermánský“, „indoevropský“), jenž zahrnuje i etnika, kterým árijští dobyvatelé „vnutili“ svou řeč; B) antropologického pojmu (obecné označení bílé, „kavkazské rasy“ podle Blumenbachova třídění), na kterémžto základě pak masovou popularizací těchto vědeckých poznatků a konstrukcí došlo již v prvních desetiletích 20. století k takovému rozmělnění a vyprázdnění tohoto pojmu, že se stal „vědecky neudržitelným“ (k tomu An. str. 67, konstatuje to však i Hans F. K. Günther již v roce 1924 v „Rassenkunde des Deutschen Volkes“, a to v poznámce na str. 278). Jedním z důsledků tohoto „zlidovění“ (skrze žurnalistiku, politiku atd.) bylo C) např. ztotožňování moderních „nacionů“ hovořících indoevropskými („árijskými“) jazyky s nordickou rasou apod.

 

 


Julius Evola

Směrnice


 2015, 61 str., brož

150 Kč (+ poštovné)


Brevíř odporu 

 

 Rozebráno

Délský potápěč

Délský potápěč

Délský potápěč... víc o našich autorech...
 

Tradice budoucnosti

Tradice budoucnosti

Tradice budoucnosti... na těchto stránkách