Metanoia Militia Nová pravice Arktos Podmínky O nás Umění číst Tisky Antik Zasláno

Právě vyšlo

Právě vyšlo

Písně pro Jana a Prahu

Edice Militia

 

Vyšlo jinde

Vyšlo jinde

 Být pohanem

Macrobius - Saturnálie

edice Poslední Římané

Oswald Spengler 

Zánik Západu...

 L. N. Gumiljov

Od Rusi k Rusku 

Michail L. Gasparov

Nástin dějin evrop. verše

Rudolf Jičín

Kladivo...

Objednávejte na:

nsbkp@seznam.cz

Militia

 

Písně pro Jana a Prahu: za Evropu!

 

 

Od italské radikální pravice

2018, 44 str.

 

250 kč (+ poštovné)

 

Obsahuje:

Šestnáct písní na CD, rozhněvaných, bojovných, nostalgických i světonázorových z let 1969 až 2003, žánrově od folku přes kabaret po rock.

Videoklip k jedné ze skladeb s českými titulky.

Sedmnáct z italštiny do češtiny přeložených písňových textů.

Čtrnáct medailonků zpěváků a hudebníků italské alternativy „zprava“.

Přes padesát fotografií a obrázků.

Poznámky, vysvětlivky, odkazy, souvislosti

 

 

 

Léon Degrelle

Planoucí duše

2018, 126 str., brož.

150 kč (+ poštovné) Poslední exemplář

Tenhle kříž se otáčí za sluncem.

Rozebráno

 

 

Sborník

Corneliu Zelea Codreanu a 

Legie Archanděla Michaela

 

 

 

2017, 160 str., 52 obr., brož.

200 kč (+ poštovné) Rozebráno

Evola, Eliade, Mutti aj.

Nejvýbušnější dynamit je tvůj vlastní popel.“

 

Knihovna Národní myšlenky, sv. 10 (tradice pokračuje)

 

 

Corneliu Zelea Codreanu

Zápisky ze žaláře

 

 

2017, 96 str., brož.

150 kč (+ poštovné) U nás rozebráno

 

O věčné válce světla proti bahnu.“

 

 

 

Julius Evola

 

Árijská nauka...

 

2017, 68 str., brož

150 kč (+ poštovné)

 

Rozebráno 

 

Dotisk se tenčí! Rozebráno

 

"Kniha magická…“

 

 

 

Vzhledem ke stále se vyskytujícím nejasnostem ohledně slova „árijský“ zde chceme zdůraznit, že Autor používá tohoto přívlastku především v jeho duchovním významu probuzeného, bdělého, „znovuzrozeného“ jedince, tj. dvojrozence (k tomu viz např. Manuův zákoník). Teprve poté přicházejí na řadu další původní významy slova arija: 1) příslušný k vyšší kastě (v aristokratickém významu); 2) příslušník dobyvatelského národa (v rasovém významu); 3) přímo jednající (ve smyslu stylu života). Tedy k obsahům (jako jsou: svatý, vysoký, ušlechtilý, vznešený, jemný), které jsou s prvním vzájemně podmíněny či z něj vyplývají. K tomu srv. pozn. 13 na str. 46 „Árijské nauky“ (a také str. 40 nahoře).

Úplně vedlejší jsou zde pak někdejší moderní, vědecké významy slova „árijský“ coby A) jazykovědného pojmu (ve smyslu „indogermánský“, „indoevropský“), jenž zahrnuje i etnika, kterým árijští dobyvatelé „vnutili“ svou řeč; B) antropologického pojmu (obecné označení bílé, „kavkazské rasy“ podle Blumenbachova třídění), na kterémžto základě pak masovou popularizací těchto vědeckých poznatků a konstrukcí došlo již v prvních desetiletích 20. století k takovému rozmělnění a vyprázdnění tohoto pojmu, že se stal „vědecky neudržitelným“ (k tomu An. str. 67, konstatuje to však i Hans F. K. Günther již v roce 1924 v „Rassenkunde des Deutschen Volkes“, a to v poznámce na str. 278). Jedním z důsledků tohoto „zlidovění“ (skrze žurnalistiku, politiku atd.) bylo C) např. ztotožňování moderních „nacionů“ hovořících indoevropskými („árijskými“) jazyky s nordickou rasou apod.

 

 


Julius Evola

Směrnice


 2015, 61 str., brož

150 Kč (+ poštovné)


Brevíř odporu 

 

Rozebráno

Délský potápěč

Délský potápěč

Délský potápěč... víc o našich autorech...
 

 

Cantos ze Salo

 

Dvě těla krále