Metanoia Militia Nová pravice Arktos Podmínky O nás Umění číst Tisky Antik Zasláno

Právě vyšlo

Právě vyšlo

Písně pro Jana a Prahu

Edice Militia

 

Vyšlo jinde

Vyšlo jinde

 Být pohanem

Macrobius - Saturnálie

edice Poslední Římané

Oswald Spengler 

Zánik Západu...

 L. N. Gumiljov

Od Rusi k Rusku 

Michail L. Gasparov

Nástin dějin evrop. verše

Rudolf Jičín

Kladivo...

Objednávejte na:

nsbkp@seznam.cz

Antik

 

Petr Vyoral

JAN PALACH Praga 1969. Una Torcia nella Notte

 

 

2019, 112 str., brož. (A4)

Za cenu poštovného 75 korun zamluveno! odesláno 

 „Věnováno všem, pro které svoboda znamená víc než plný mrazák a klid na práci.“

 

 

David Duke

Moje probuzení

 

 

2009, 757, str., váz.

500 Kč (+ poštovné) zadáno prodáno

 

"Bělošský nacionalismus po americku."

 

 

 

Guillaume Faye

Why we fight


2011, 272 str., brož.

100 kč (+ poštovné)

 

"Manifest evropského odporu: v jazyce okupantů myslí!"

 

 

 

 

 

Petr Bakalář

Manuál moderního nonkonformisty

 

 

2018, 102 str., brož.

90 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

 

 O kontrariánství:

„Žijete soft, hard nebo ultra odpor?“

 

 

Petr Bakalář

Konverzační slovník podlidí

 

 

2018, 90 str., brož.

90 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

  

„Kolikpak máte z podčlověka?“ 

 

  

Ladislav Malý

Konec liberalismu v Česku. A co dál?

(druhé opravené vydání)

 

 

2017, 101 str., brož.

90 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

 

„Nástin stavovského státu; tentokrát autorsky ani nakladatelsky již necenzurovaný;

zřejmě jediná česká původní práce tohoto druhu od listopadového převratu!“

 

 

Vlastimil Podracký

Návrat k domovu: Manifest tradicionalismu

(první vydání)

 

 

2004, 142 str., brož.

40 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

 

Výklad naší malé, to je „česko-moravské alternativy“ k vnucovanému a vládnoucímu systému:

„Domov je prostor, kde jsme chápáni a kde chápeme, kde jsme milováni a kde milujeme, kde nám rozumí i němá tvář, kde nás oslovují i věci.“ Opakem domova je Babylon: „V Babylonu už nerozumíme ani sobě, natož sousedovi. Odpovídáme už jen na matematické a kybernetické signály. Babylon je vláda nesdílnosti a kvantity." Kněz Karel Vrána (1925-2004)

 

 

Vlastimil Podracký

Žluté nebezpečí

(Pravdivá zpráva o stavu Evropy)

 

 

2007, 330 str., váz.

90 kč (+ poštovné)  prodáno

 

„Problém Evropy není vojenský, problém je v rozkladu společnosti. V neschopnosti se bránit. V neschopnosti zajistit pokračování civilizace – fyzické pokračování. Je v podstatě lhostejné, zda Evropa podlehne islámu nebo Rusům. V obou případech je to pro nás nebezpečné. A ona v tomto stavu podlehne. Nemá sílu. Nemá řád, který by lidi motivoval, nemá pravidla, která by je vedla k zodpovědnosti a hrdinství. Evropa v tomto stavu prostě nemůže být náš spojenec,“ generál Chuan Po-lo, Peking, Praha, 2120.

Aneb stane se Evropa polem střetu mezi „Říší Středu“ a „Islámským domem“ (dár al-islám)? Možnou odpověď dává Podrackého romaneto z naší budoucnosti

 

 

Manuův zákoník

bilingva (sanskrt a čeština)

2012, 540 str., váz.

350 kč (+ poštovné) ZADÁNO! PRODÁNO

 

Dokument z doby, kdy se árijská společenství v Indii počala rozkládat v davech "tmavých" a "tuponosých".

 

Co o něm kdysi napsal Strindberg ve svém Čandalovi čtěte zde. Nietzsche jej chválí v Soumraku bůžků.

 

 

Oswald Spengler 

Člověk a technika

1997, 72 str., brož

150 kč (+ poštovné)

 

„Příspěvek k jedné filozofii života“

se skvělým doslovem Rudolfa Jičína!

nedotčené – jako nové ZADÁNO! PRODÁNO

 

 

 

Západ: sborník Národní myšlenky

de Benoist, Drieu La Rochelle, Jünger, Psichari

Vrba, Daudet, Lewis, Bainville, Cecil

2007, 47 str., 8 obr., sponková vazba

50 kč (+ poštovné)

 

Obsahuje mimo jiné de Benoistovo pojednání

o „praxi nové inkvizice“ čili politické korektnosti.

nedotčené – jako nové PRODÁNO

 

Sborník Republika Salò

k problematice třetí cesty II.

 

2010, 102str., 33 obr., brož

100 kč (+ poštovné)

„Země snivců“ MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO 

ZNOVU K MÁNÍ!

Knihovna Národní myšlenky, sv. 9 

 

Ettore Vernier

Falanga

- k problematice třetí cesty I. 

2008, 72 str., 25 obr., sponková vazba

50 kč (+ poštovné)

„Svítání na západě“ MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO

 Knihovna Národní myšlenky, sv. 8

 

Milan Nakonečný

Uprostřed ruin jezdit na tygru

2008, 48 str., sponková vazba

40 kč (+ poštovné) ROZEBRÁNO

O „kulturním pesimismu“ Julia Evoly

Knihovna Národní myšlenky, sv. 7

 

Rudolf Jičín

Kladivo na dvounohý hmyz

2016, 192 str., tvrdá vazba

190 kč (+ poštovné) MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO

Kniha pro ty, kteří tu neumějí žít…

 

Adriano Romualdi

Kultura pro Evropu 

Vrácený výtisk, na obálce četné stopy užívání, uvnitř nedotčená,

za 120 korun. Zamluveno!  PRODÁNO

Příspěvek k propojení filosofie, politična a žitého světa...

 

Franco Giorgio Freda

Rozmetání systému

Vrácený exemplář, jako nový,

za 150 korun. Zamluveno! PRODÁNO

 

"Tohoto čistého člověka, poznatelného více či méně v každém subjektu, reprezentuje STÁT, objektivní a téměř kanonická forma, usilující sjednotit rozmanitost subjektů. Tu si však lze myslet dva různé způsoby setkání člověka v čase s člověkem v ideji, a tedy právě tolik způsobů, jak se STÁT může uplatnit v jedincích:

1) Buď tím, že čistý člověk potlačí člověka empirického, že STÁT pohltí jedince,

2) nebo tím, že JEDINEC SE STANE STÁTEM, tj. že člověk v čase se zušlechtí v člověka v ideji."

Tento úryvek z Schillerových "Listů o estetické výchově" (dopis čtvrtý) skvěle vystihuje "kresbu" načrtnutou Editorem "Rozmetání".

Délský potápěč

Délský potápěč

Délský potápěč... víc o našich autorech...
 

 

Cantos ze Salo

 

Dvě těla krále