Metanoia Militia Nová pravice Arktos Podmínky O nás Umění číst Tisky Antik Zasláno

Právě vyšlo

Právě vyšlo

Písně pro Jana a Prahu

Edice Militia

 

Vyšlo jinde

Vyšlo jinde

 Dvě těla krále

Macrobius - Saturnálie

edice Poslední Římané

Oswald Spengler 

Zánik Západu...

 L. N. Gumiljov

Od Rusi k Rusku 

Michail L. Gasparov

Nástin dějin evrop. verše

Rudolf Jičín

Kladivo...

Objednávejte na:

nsbkp@seznam.cz

Antik

 

David Duke

Moje probuzení

 

 

2009, 757, str., váz.

500 Kč (+ poštovné) zadáno prodáno

 

"Bělošský nacionalismus po americku."

 

 

 

Guillaume Faye

Why we fight


2011, 272 str., brož.

100 kč (+ poštovné)

 

"Manifest evropského odporu: v jazyce okupantů myslí!"

 

 

 

 

 

Petr Bakalář

Manuál moderního nonkonformisty

 

 

2018, 102 str., brož.

90 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

 

 O kontrariánství:

„Žijete soft, hard nebo ultra odpor?“

 

 

Petr Bakalář

Konverzační slovník podlidí

 

 

2018, 90 str., brož.

90 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

  

„Kolikpak máte z podčlověka?“ 

 

  

Ladislav Malý

Konec liberalismu v Česku. A co dál?

(druhé opravené vydání)

 

 

2017, 101 str., brož.

90 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

 

„Nástin stavovského státu; tentokrát autorsky ani nakladatelsky již necenzurovaný;

zřejmě jediná česká původní práce tohoto druhu od listopadového převratu!“

 

 

Vlastimil Podracký

Návrat k domovu: Manifest tradicionalismu

(první vydání)

 

 

2004, 142 str., brož.

40 kč (+ poštovné) rezervováno prodáno

 

Výklad naší malé, to je „česko-moravské alternativy“ k vnucovanému a vládnoucímu systému:

„Domov je prostor, kde jsme chápáni a kde chápeme, kde jsme milováni a kde milujeme, kde nám rozumí i němá tvář, kde nás oslovují i věci.“ Opakem domova je Babylon: „V Babylonu už nerozumíme ani sobě, natož sousedovi. Odpovídáme už jen na matematické a kybernetické signály. Babylon je vláda nesdílnosti a kvantity." Kněz Karel Vrána (1925-2004)

 

 

Vlastimil Podracký

Žluté nebezpečí

(Pravdivá zpráva o stavu Evropy)

 

 

2007, 330 str., váz.

90 kč (+ poštovné)  prodáno

 

„Problém Evropy není vojenský, problém je v rozkladu společnosti. V neschopnosti se bránit. V neschopnosti zajistit pokračování civilizace – fyzické pokračování. Je v podstatě lhostejné, zda Evropa podlehne islámu nebo Rusům. V obou případech je to pro nás nebezpečné. A ona v tomto stavu podlehne. Nemá sílu. Nemá řád, který by lidi motivoval, nemá pravidla, která by je vedla k zodpovědnosti a hrdinství. Evropa v tomto stavu prostě nemůže být náš spojenec,“ generál Chuan Po-lo, Peking, Praha, 2120.

Aneb stane se Evropa polem střetu mezi „Říší Středu“ a „Islámským domem“ (dár al-islám)? Možnou odpověď dává Podrackého romaneto z naší budoucnosti

 

 

Manuův zákoník

bilingva (sanskrt a čeština)

2012, 540 str., váz.

350 kč (+ poštovné) ZADÁNO! PRODÁNO

 

Dokument z doby, kdy se árijská společenství v Indii počala rozkládat v davech "tmavých" a "tuponosých".

 

Co o něm kdysi napsal Strindberg ve svém Čandalovi čtěte zde. Nietzsche jej chválí v Soumraku bůžků.

 

 

Oswald Spengler 

Člověk a technika

1997, 72 str., brož

150 kč (+ poštovné)

 

„Příspěvek k jedné filozofii života“

se skvělým doslovem Rudolfa Jičína!

nedotčené – jako nové ZADÁNO! PRODÁNO

 

 

 

Západ: sborník Národní myšlenky

de Benoist, Drieu La Rochelle, Jünger, Psichari

Vrba, Daudet, Lewis, Bainville, Cecil

2007, 47 str., 8 obr., sponková vazba

50 kč (+ poštovné)

 

Obsahuje mimo jiné de Benoistovo pojednání

o „praxi nové inkvizice“ čili politické korektnosti.

nedotčené – jako nové PRODÁNO

 

Sborník Republika Salò

k problematice třetí cesty II.

 

2010, 102str., 33 obr., brož

100 kč (+ poštovné)

„Země snivců“ MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO 

ZNOVU K MÁNÍ!

Knihovna Národní myšlenky, sv. 9 

 

Ettore Vernier

Falanga

- k problematice třetí cesty I. 

2008, 72 str., 25 obr., sponková vazba

50 kč (+ poštovné)

„Svítání na západě“ MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO

 Knihovna Národní myšlenky, sv. 8

 

Milan Nakonečný

Uprostřed ruin jezdit na tygru

2008, 48 str., sponková vazba

40 kč (+ poštovné) ROZEBRÁNO

O „kulturním pesimismu“ Julia Evoly

Knihovna Národní myšlenky, sv. 7

 

Rudolf Jičín

Kladivo na dvounohý hmyz

2016, 192 str., tvrdá vazba

190 kč (+ poštovné) MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO

Kniha pro ty, kteří tu neumějí žít…

 

Adriano Romualdi

Kultura pro Evropu 

Vrácený výtisk, na obálce četné stopy užívání, uvnitř nedotčená,

za 120 korun. Zamluveno!  PRODÁNO

Příspěvek k propojení filosofie, politična a žitého světa...

 

Franco Giorgio Freda

Rozmetání systému

Vrácený exemplář, jako nový,

za 150 korun. Zamluveno! PRODÁNO

 

"Tohoto čistého člověka, poznatelného více či méně v každém subjektu, reprezentuje STÁT, objektivní a téměř kanonická forma, usilující sjednotit rozmanitost subjektů. Tu si však lze myslet dva různé způsoby setkání člověka v čase s člověkem v ideji, a tedy právě tolik způsobů, jak se STÁT může uplatnit v jedincích:

1) Buď tím, že čistý člověk potlačí člověka empirického, že STÁT pohltí jedince,

2) nebo tím, že JEDINEC SE STANE STÁTEM, tj. že člověk v čase se zušlechtí v člověka v ideji."

Tento úryvek z Schillerových "Listů o estetické výchově" (dopis čtvrtý) skvěle vystihuje "kresbu" načrtnutou Editorem "Rozmetání".

Délský potápěč

Délský potápěč

Délský potápěč... víc o našich autorech...
 

Vyšlo jinde

Vyšlo jinde

 

Cantos ze Salo