Metanoia Militia Nová pravice Arktos Podmínky O nás Edice Umění číst Tisky Antik

Právě vyšlo

Právě vyšlo

A. de Benoist

Totalitarismus

 

Vyšlo jinde

Vyšlo jinde

Macrobius - Saturnálie

edice Poslední Římané

Rudolf Jičín

Kladivo...

Objednávejte na:

nsbkp@seznam.cz

Michail L. Gasparov

Nástin dějin evrop. verše

Oswald Spengler 

Zánik Západu...

 L. N. Gumiljov

Od Rusi k Rusku 

Umění číst

Nejprve si prohlédněte obsah, jmenný rejstřík, prolistujte poznámky. Čtěte aktivně, podtrhávejte a dělejte si poznámky do textu (marginálie) nebo na "předsádku". Opakujte si, co jste si přečetli a zapisujte si (cca tři až pět stran poznámek na sto stran textu), co vás zaujalo (to podstatné, přitažlivé nebo naopak sporné). Ideálem je pak společné čtení. Výklad čteného a rozprava ve skupině.

* * *

Sejde-li se takový "čtenářský kroužek" (Denkzirkel), podělte se s námi o svou zkušenost! 

* * *

Veřejný svět, fyziologický svět. Čte se nahlas, četba se obrací k funkcím uší a hrdla, perioda byla tělesným celkem: tím, co se dalo říci jedním dechem. Čtení - pracoval na něm celý organismus: pravice drží svinutý svitek, levice si přitahuje sloupce textu, jeden po druhém, pomalu, jemně, aby se listina nerozpadla a vlákna se netřepila, ramena a paže jsou neustále napnuté... (G. Benn - Dórský svět, str. 9)

* * *

Středověké čtení bylo nejen artikulovaným projevem, ale i četbou zvláštního druhu. Základem veškeré univerzitní výuky bylo skutečné lectio, hlasité přečtení kratičkého úryvku textu, po němž následovalo všestranné objasnění písemného záznamu /littera/, doslovného textu /sensus/ a vlastního smyslu /sententia/. Již svatý Augustin sice rozlišoval "legere in silentio" od "lectio clara", avšak i toto meditativní čtení bylo spojeno s hlasitou memorací, třebaže v tichém ústraní. Také v renesanční Itálii se běžně četlo nahlas. K proměně polomagického, pospolitě družného světa orální komunikace v individuální, globálně vizuální vnímání textu přispěla ještě před vynálezem knihtisku technika mechanické reprodukce kresby. Přesto však trvalo celá desetiletí, ne-li staletí, než se člověk "typografického věku" naučil přelétávat zrakem řádky a globálně klouzat po novinových sloupcích. (F. Šmahel - "Od středověku k novověku: modi legendi et vivendi", In: Umění 1984, str. 318 -319)  

* * *

Žijeme v čase vědy a nadbytku. Péče o knihy obecně a úcta, jaké se těšily v dobách, kdy každý další výtisk musel někdo vlastnoručně opsat, už očividně neodpovídají "potřebám společnosti" nebo udržování vzdělanosti. Má-li Zahrada mús přetrvat jako zahrada, nezbytně potřebuje plečku.

(Ezra Pound, ABC četby, Brno 2004, str. 15)

 

 

 

Délský potápěč

Délský potápěč

Délský potápěč... víc o našich autorech...